Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie projektu zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…

17.03.2014

Komunikat
w sprawie projektu zmiany zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6023