Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

18.09.2017

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna –  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. Świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r.  w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2014r. poz.1980 z późn.zm.), a także w związku z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia odwołuje z dniem 18.09.2017r. postępowanie w trybie Konkursu ofert w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna –  Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. Świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

Nr postępowania: 08-17-000609/POZ/0112/01.0000.160.16/01

Opole, 18.09.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów