Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa na temat projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…

17.03.2014

Informacja
prasowa na temat projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie
szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6024