Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat skierowany do osób uprawnionych do wystawiania recept

30.11.2017

Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept, które po 11 grudnia 2015 r. nie dokonały aktualizacji umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie art. 45 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.), z dniem 31 grudnia 2017 r. tracą ważność wszystkie zawarte wcześniej umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności dokonania zmian w Portalu Personelu, poprzez złożenie stosownego wniosku. W przeciwnym wypadku z dniem 1 stycznia 2018r. utracą Państwo możliwość wystawiania recept refundowanych pro auctore / pro familiae oraz w ramach prywatnych praktyk zawodowych.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z tutejszym Oddziałem NFZ pod numer telefonu

77-54-95-277.

, które po 11 grudnia 2015 r. nie dokonały aktualizacji umów upoważniających do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na podstawie art. 45 ust 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991 z późn. zm.), z dniem 31 grudnia 2017 r. tracą ważność wszystkie zawarte wcześniej umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

W związku z powyższym przypominamy o konieczności dokonania zmian w Portalu Personelu, poprzez złożenie stosownego wniosku. W przeciwnym wypadku z dniem 1 stycznia 2018r. utracą Państwo możliwość wystawiania recept refundowanych pro auctore / pro familiae oraz w ramach prywatnych praktyk zawodowych.

W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z tutejszym Oddziałem NFZ pod numer telefonu

77-54-95-277.