Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW z Powiatu Głubczyckiego

20.12.2017
Wykaz Przychodni POZ, które nie będą udzielały świadczeń w dniu 29.12.2017 r. 
Nazwa przychodni  POZ nieczynna w godzinach Gdzie należy się udać jeżeli przychodnia jest nieczynna:
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Żymełka
ul. Młyńska 13
48-133 NOWA CEREKWIA 
14-18 SP ZOZ w  Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej – Curie 26                               48-100 Głubczyce
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Małgorzata Żymełka
ul. Głubczycka 3; 48-130 KIETRZ  
14-18
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Rodziny Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice
14-18
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie Rodziny Sp. z o.o.
ul. Wojnowicka 15, 48-140 Włodzienin
14-18
NZOZ FAMILIA s.c. – Głubczyce
ul. Niepodległości 16/c,e,g/3, 48-100 Głubczyce
14-18