Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja w sprawie działalności oddziałów wewnętrznych ZOZ w Oleśnie oraz Powiatowego Centrum Medycznego w Kluczborku.

05.01.2018

Informacja w sprawie działalności oddziałów wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie oraz Powiatowego Centrum Medycznego w Kluczborku.

W dniu 21 grudnia 2017 r. około godz. 16.00 OOW NFZ otrzymał do wiadomości pismo Dyrektora Szpitala w Oleśnie skierowane do Wojewody Opolskiego o czasowym ograniczeniu działania oddziału wewnętrznego. Był to pierwszy taki sygnał w województwie opolskim.

OOW NFZ wskazał Dyrekcji Szpitala termin do 5 stycznia 2018 r. na wznowienie działania oddziału wewnętrznego, a  Dyrekcja Szpitala w Oleśnie zobowiązała się do pilnego rozwiązania problemu.

W związku z brakiem możliwości wznowienia działalności oddziału wewnętrznego, na kolejny wniosek świadczeniodawcy, który oświadcza, że podejmuje intensywne działania zmierzające do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej na oddziale wewnętrznym, OOW NFZ przedłużył wskazany termin do 19.01.2018 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku podobną sytuacją kadrową powstałą na oddziale wewnętrznym Powiatowego Centrum Medycznego w Kluczborku, OOW NFZ wskazał termin do 19.01.2018 r.  na wznowienie działania oddziału.

Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ na terenie woj. opolskiego funkcjonuje poza Szpitalami w Oleśnie oraz w Kluczborku jeszcze 17 oddziałów wewnętrznych, które zapewniają pełny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, bez względu na miejsce zamieszkania.

Źródło: Rzecznik Prasowy