Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że wszelkie informacje dotyczące postępowań w trybie…

26.02.2014

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że wszelkie informacje dotyczące postępowań w trybie Konkursu Ofert i Rokowań, poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2014r. są zamieszczane odpowiednio w zakładce Kontraktowanie 2014
Żródło: Wydział Organizacyjny