Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aneksów na kolejny okres rozliczeniowy

10.01.2018

W związku z trwającym procesem generowania szablonów na rok 2018 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu przypomina o konieczności zweryfikowania załączników nr 2 „Harmonogram-Zasoby” oraz nr 3 „Wykaz Podwykonawców”.

 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w załącznikach do umów od dnia 1 stycznia 2018 roku (w szczególności niezgodności dotyczących personelu, sprzętu, harmonogramów, profili medycznych oraz umów podwykonawczych) należy niezwłocznie skorygować wszelkie dane za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy i przekazać wnioskiem aneksowym (Portal Świadczeniodawcy – Moje pełne dane – Aneksowanie umów) najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia podpisania ww. umowy.

 

Po upływie tego terminu wnioski portalowe wprowadzające powyższe zmiany, będą akceptowane pod warunkiem zachowania terminu określonego w § 6 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 z późn.zm.).