Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

19.01.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, iż 10 stycznia 2018 roku, Agencja wystąpiła z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia terapia hiperbaryczna (kod zakresu 11.9800.041.02) sprawozdanych do NFZ  produktem jednostkowy – terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego) – kod produktu 5.10.00.0000005, w ramach którego została zrealizowana procedura 93.95 – oksygencja hiperbarycza.

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od 10 stycznia 2018 roku.