Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja w sprawie działalności oddziałów wewnętrznych ZOZ w Oleśnie oraz Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku

19.01.2018

W dniu 21 grudnia 2017 r. około godz. 16.00 OOW NFZ otrzymał do wiadomości pismo Dyrektora Szpitala w Oleśnie skierowane do Wojewody Opolskiego o czasowym ograniczeniu działania oddziału wewnętrznego. Był to pierwszy taki sygnał w województwie opolskim.

OOW NFZ wskazał Dyrekcji Szpitala termin do 5 stycznia 2018 r. na wznowienie działania oddziału wewnętrznego, a  Dyrekcja Szpitala w Oleśnie zobowiązała się do pilnego rozwiązania problemu.

W związku z brakiem możliwości wznowienia działalności oddziału wewnętrznego, na kolejny wniosek świadczeniodawcy, który oświadcza, że podejmuje intensywne działania zmierzające do zapewnienia pełnej obsady lekarskiej na oddziale wewnętrznym, OOW NFZ przedłużył wskazany termin do 19.01.2018 r.

W dniu 19.01.2018 r. wpłynęło do Oddziału pismo z Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia nowego terminu na wznowienie działalności oddziału wewnętrznego ZOZ w Oleśnie.  OOW NFZ wskazał ostateczny termin na wznowienie działalności oddziału od 1 lutego 2018 r. Szpital jest w trakcie pozyskiwania lekarzy, którzy będą mogli stworzyć pełną obsadę do nieprzerwalnej pracy oddziału.

Ponadto informujemy, że w związku podobną sytuacją kadrową powstałą na oddziale wewnętrznym Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku, OOW NFZ wskazał termin do 19.01.2018 r.  na wznowienie działania oddziału.

W dniu 18.01.2018 r. wpłynęło do Oddziału pismo z Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie ustalenia nowego terminu na wznowienie działalności oddziału wewnętrznego. Dyrekcja PCZ w Kluczborku wskazuje, że trwają intensywne poszukiwania lekarzy, którzy chcieliby rozpocząć pracę w Szpitalu. OOW NFZ wskazał ostateczny termin na wznowienie działalności oddziału od 3 lutego 2018 r.

Pacjenci mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ na terenie woj. opolskiego funkcjonuje poza Szpitalami w Oleśnie oraz w Kluczborku jeszcze 17 oddziałów wewnętrznych, które zapewniają pełny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, bez względu na miejsce zamieszkania.

Źródło: Rzecznik Prasowy