Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

INFORMACJA W SPRAWIE KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMÓW Z 2017 ROKU

06.02.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400 z późn. zm.) tj.:

  1. § 27 pkt 2 rozliczenie wykonania umów za 2017 roku następuje najpóźniej  w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2018 roku.
  2. § 23 pkt 1 Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 lutego 2018 roku

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń. W związku z powyższym prosi się o:

– regularne monitorowanie Portalu Świadczeniodawcy (zakładka Pliki do pobrania –

  Aneksy 2017),

– pilne składanie podpisanych aneksów dot. 2017 r.,

– naliczenie świadczeń,

– wygenerowanie dokumentów rozliczeniowych i przedłożenie ich w Opolskiem  

  Oddziale Wojewódzkim NFZ w nieprzekraczalnym terminie do 14.02.2018 r.