Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc…

20.02.2014

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=7&artnr=5945