Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat

13.03.2018

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II w styczniu 2018 r. przystąpił do realizacji Programu Rehabilitacji Kardiologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest szybsze przywrócenie  pełnej zdolności do aktywności zawodowej i powrót do pracy osób z województwa opolskiego w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 roku życia do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Program dotyczy schorzeń układ krążenia, zapewnienia pacjentom dostępności do poszpitalnych form rehabilitacji kardiologicznej, również w środowisku domowym. Świadczone usługi z zakresu rehabilitacji kardiologicznej dla uczestników programu są bezpłatne.

Realizacja programu wynika z głównych problemów zdrowotnych regionu opolskiego, na które wskazuje Strategia Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Program Rehabilitacji Kardiologicznej realizowany jest w ramach:

Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020

Osi priorytetowej 07 – Konkurencyjny rynek pracy

Działania 07.04 – Wydłużenie aktywności zawodowej

 

Rejestracja do programu:

Poniedziałek – piątek  w godzinach od 7:30 do 15:00

Telefon: 077 40 80 163

e-mail:dul.rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl

www.szpitalmsw-glucholazy.pl