Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja przypominająca o prawach działaczy antykomunistycznych i osób represjonowanych.

27.03.2018

Opolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.  o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych  z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednym z ważniejszych nowych rozwiązań jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznych i osobom represjonowanym z powodów  politycznych  prawa do:

  • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.);
  • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.)

Ważne!

W  przypadku korzystania z badań diagnostycznych kosztochłonnych (np. rezonans magnetyczny) oraz rehabilitacji leczniczej należy pamiętać, że niezależnie od posiadanych szczególnych uprawnień wymagane jest każdorazowo skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokument potwierdzający uprawnienia:

  • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Opolskie Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu przypomina również o obowiązku umieszczania  w placówkach posiadających umowę z OOW NFZ  w miejscach rejestracji pacjentów pisemnej informacji o uprawnieniach określonych w art..47 c ust 1-4 oraz art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jednocześnie informujemy, że w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w  Wydziale do Spraw Służb Mundurowych wyznaczonym  pracownikiem, który zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym osobom  jest   Pani  Sylwia Hadrian

Adres do korespondencji:

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

e-mail: sylwia.hadrian@nfz-opole.pl

numer  telefonu: 77 / 40 20 185