Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept

09.04.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje, że w związku z brakiem zakończenia prac legislacyjnych dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept oraz realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w dalszym ciągu w obiegu znajdują się recepty refundowane mogące zawierać identyfikator REGON, zarówno świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Funduszem, jak i podwykonawcy, który udzielił świadczenia zdrowotnego. W związku z tym dopuszcza się przekazywanie w komunikacie elektronicznym LEK, zamiennie numeru REGON świadczeniodawcy lub numeru REGON podwykonawcy, do dnia 30 czerwca 2018 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami