Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

17 stycznia 2024 r. – Ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

17.01.2024

W dniu 17 stycznia 2024 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe na terenie województwa opolskiego w zakresach:

  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ (cena oczekiwana 1,64 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ (cena oczekiwana 1,00 zł),
  • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH) (cena oczekiwana 1,64 zł) wraz z zakresem skojarzonym: LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH) (cena oczekiwana 1,00 zł).

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania: 17 stycznia 2024
  • Składanie ofert: do 1 lutego 2024 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 5 lutego 2024 godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 15 lutego 2024 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 1 marca 2024 r. – 30 czerwca 2027 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2024 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (https://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 54 95 275

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej