Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący zaproszenia do składania wniosków w rodzaju: program pilotażowy POZ PLUS

16.04.2018

Opolski OW NFZ informuje, że zostało opublikowane zaproszenie do składania wniosków
w celu zawarcia umów o realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej
w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

Postępowanie ogłoszono w celu zawarcia maksymalnie dwóch umów-obszar postępowania: obszar wiejski województwa opolskiego.

Ogłoszenie jest dostępne w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Informacje w ww. sprawie dostępne są pod numerami telefonu: 77 40 20 186, 77 40 20 165

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej