Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Pomoc doraźna i transport sanitarny – projekt zarządzenia Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu wyrażenia opinii…

12.02.2014

Pomoc doraźna i transport sanitarny – projekt zarządzenia
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), właściwe w sprawie podmioty, przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać do Narodowego Funduszu Zdrowia do 28 lutego 2014 r., na adres e-mail: sekretariat.dsm@nfz.gov.pl.
Żródło: Wydział Organizacyjny