Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna

30.04.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie:

 1. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu opolskiego, opole (nr postępowania 08-18-000027/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)
 2. świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, oleskiego, opolskiego, strzeleckiego, miasta Opole (nr postępowania 08-18-000028/OPH/ 15/1/15.4180.021.02/01)
 3. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu kluczborskiego, oleskiego (nr postępowania 08-18-000029/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)
 4. porada w poradni medycyny paliatywnej na terenie powiatu krapkowickiego, opolskiego, opole(nr postępowania 08-18-000030/OPH/15/1/15.1180.007.02/01)
 5. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu nyskiego, prudnickiego (nr postępowania 08-18-000031/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)
 6. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu brzeskiego, namysłowskiego (nr postępowania 08-18-000033/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)
 7. porada w poradni medycyny paliatywnej na terenie powiatu kluczborskiego, oleskiego, strzelecki (nr postępowania 08-18-000034/OPH/15/1/15.1180.007.02/01)
 8. świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000035/OPH/15/1/15.2181.027.02/01)
 9. perinatalna opieka paliatywna na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000036/OPH/15/1/15.2181.028.02/01)
 10. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu krapkowickiego, strzeleckiego (nr postępowania 08-18-000037/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)
 11. porada w poradni medycyny paliatywnej na terenie powiatu brzeskiego, namysłowskiego, nyskiego (nr postępowania 08-18-000038/OPH/15/1/15. 1180.007.02/01)
 12. świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym na terenie powiatu brzeskiego, głubczyckiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego (nr postępowania 08-18-000039/OPH/15/1/15.4180.021.02/01)
 13. świadczenia w hospicjum domowym na terenie powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego (nr postępowania 08-18-000040/OPH/15/1/15.2180.027.02/01)

 

Przypominamy, że w „Publicznym Portalu o Postepowaniach” dostępnym na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie  (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Main.aspx) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.