Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

30.04.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie:

 1. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu strzeleckiego (nr postępowania 08-18-000041/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 2. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (nr postępowania 08-18-000042/SPO/14/1/14.2142. 026.04/01),
 3. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu opolski (nr postępowania 08-18-000044/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 4. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie / opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (nr postępowania 08-18-000045/SPO/14/1/14.5170.029.04/01),
 5. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu prudnicki (nr postępowania 08-18-000046/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 6. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo -na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000047/SPO/14/1/14.5171.029.04/01),
 7. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu oleskiego (nr postępowania 08-18-000048/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 8. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej – dla pacjentów wentylowanych mechanicznie na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000049/SPO/14/1/14.2140.029.04/01),
 9. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu brzeskiego (nr postępowania 08-18-000050/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 10. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielski (nr postępowania 08-18-000051/SPO/14/1/14.5160.026.04/01),
 11. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu namysłowskiego (nr postępowania 08-18-000052/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 12. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu krapkowickiego (nr postępowania 08-18-000053/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 13. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu kluczborskiego (nr postępowania 08-18-000054/SPO/14/1/14. 5160.026.04/01),
 14. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu nyskiego (nr postępowania 08-18-000055/SPO/14/1/14.5160. 026.04/01),
 15. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu oleskiego (nr postępowania 08-18-000056/SPO/14/1/14. 5160.026.04/01),
 16. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu głubczyckiego (nr postępowania 08-18-000057/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 17. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie miasta Opole (nr postępowania 08-18-000058/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 18. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu kluczborskiego (nr postępowania 08-18-000059/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 19. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu prudnickiego (nr postępowania 08-18-000060/SPO/ 14/1/14.5160.026.04/01),
 20. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dna terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000061/SPO/14/1/14.5161.026.04/01),
 21. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie powiatu nyskiego (nr postępowania 08-18-000062/SPO/14/1/14.2142.026.04/01),
 22. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu brzeski (nr postępowania 08-18-000063/SPO/14/1/14. 5160.026.04/01),
 23. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000065/SPO/14/ 1/14.5160.026.04/01),
 24. świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej – dla dzieci wentylowanych mechanicznie na terenie powiatu opolskiego (nr postępowania 08-18-000066/SPO/ 14/1/14.2141.029.04/01),
 25. świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na terenie powiatu namysłowskiego (nr postępowania 08-18-000067/SPO/ 14/1/14.5160.026.04/01).

Przypominamy, że w „Publicznym Portalu o Postepowaniach” dostępnym na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie  (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Main.aspx) zawarte są wyniki przedmiotowych rozstrzygnięć.