Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KomunikatOpolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 23.01.2014r. zamieszczane są w…

29.01.2014

KomunikatOpolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 23.01.2014r. zamieszczane są w Portalu Świadczeniodawcy aneksy rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujące w 2013r.Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy wybrać kolejno:
Administracja i opcje – pokaż więcej (prawy dolny róg),
Pobranie plików technicznych NFZ,
Pliki archiwum,
Pliki dedykowane,
Aneksy_2013.
W związku z powyższym prosimy o pobieranie aneksów, wydruk w dwóch egzemplarzach, podpisanie i opieczętowanie oraz niezwłoczne przekazanie do OOWNFZ.
Aneksy, które nie zostaną dostarczone do OOWNFZ do dnia 12 lutego 2014r. będą traktowane, jako nieprzyjęte przez Świadczeniodawcę.
Żródło: Wydział Organizacyjny