Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

05.06.2018

„Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.)

oraz planu taryfikacji na rok 2018,

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze
o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo-płciowego (L94 i L97)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego rozliczonych następującymi grupami JGP: L94 i L97.

Lista podmiotów leczniczych, do których Agencja wystąpiła z wnioskiem jest dostępna na stronie internetowej AOTMiT –    http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 29 maja 2018 roku.”

Źródło: Rzecznik Prasowy