Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia…

24.01.2014

Zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5902