Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący komunikatu xml

15.06.2018

Komunikat dla świadczeniodawców

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje, że od dnia 1 lipca 2018 r. zablokowana zostanie możliwość przekazania do systemu oddziałowego NFZ rachunków za wykonane świadczenia komunikatem XML typu REF.

Zablokowana zostanie możliwość:

  1. Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych,
  2. Świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawanych na zlecenie,
  3. Deklaracji POZ/KAOS.

 

Od dnia 1 lipca 2018 r. nie będzie możliwe również korygowanie komunikatem XML typu REF świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Jedynym komunikatem obsługiwanym przez NFZ będzie komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA. O obowiązku przesłania komunikatów typu RACH/FAKT/NOTA decyduje data wystawienia rachunku.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy