Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w…

23.01.2014

Zarządzenie Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne

Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5901