Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zawieszonie oddział wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

13.08.2018

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuję, że oddział wewnętrzny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach został zawieszony z dniem 3 kwietnia 2018 roku. Jednocześnie informujemy, że OOW NFZ wyraził zgodę na dwutygodniowe zaprzestanie działalności oddziału tj. od dnia 13.08.2018 r. – 26.08.2018 r.