Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZA II PÓŁROCZE 2013 r. komunikat XML typu: ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ…

09.01.2014

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZA II PÓŁROCZE
2013 r. komunikat XML typu: ZBPOZ –
„Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych
w ramach POZ”.

źródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej