Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

DENTOBUS w województwie opolskim – harmonogram postojów

21.09.2018

 Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia do korzystania ze świadczeń stomatologicznych udzielanych w dentobusie.

Wszyscy zainteresowani przyjazdem dentobusu (tj. pacjenci, gminy, szkoły), mogą się w tej sprawie kontaktować ze świadczeniodawcą :
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PARTNER-DENTAL Marcin Marasek, pod numerem telefonu: 537 424 428 lub dentobusopole@gmail.com

Dentobus jest w pełni wyposażonym gabinetem stomatologicznym. Są w nim udzielane świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne, w tym m.in. wizyty adaptacyjne, badania stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej oraz badania kontrolne, lakierowanie i lakowanie zębów, usunięcie złogów nazębnych, rentgenodiagnostyka  oraz leczenie próchnicy. Dentobus zapewnia opiekę stomatologiczną dla dzieci i młodzieży do 18. r.ż. przede wszystkim w miejscowościach, w których nie ma gabinetu stomatologicznego w szkole.

            „Świadczeniodawca w dentobusie udziela świadczeń gwarantowanych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi świadczeniobiorców i z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w dentobusie. W przypadku konieczności kontynuacji leczenia stomatologicznego poza dentobusem lekarz udzielający świadczenia przedstawia świadczeniobiorcy plan dalszego leczenia oraz informuje świadczeniobiorcę o możliwościach kontynuacji leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych najbliżej miejsca zamieszkania lub edukacji świadczeniobiorcy.” (zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 poz. 2485)

Szczegółowy harmonogram pracy dentobusu znajduje się w załączniku i będzie na bieżąco aktualizowany.

Pliki do pobrania