Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT W SPRAWIE USTALENIA TARYFY ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU LECZENIA SZPITALNEGO

15.10.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie szpitalne w zakresie replantacji kończyny górnej

-Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9:54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 19 października 2018 roku.