Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie obowiązku wynikającego z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

24.10.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie przypomina, iż ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 505), zwana dalej ustawą, nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Wyznaczony przez ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogli pracować na dotychczasowych zasadach, upłynął z dniem 31 maja 2018 r. W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom realizującym świadczenia w rodzaju rehabilitacji leczniczej oraz świadczeniodawcom, którzy zatrudniają fizjoterapeutów o konieczności uzupełnienia w portalach SZOI/Świadczeniodawcy numeru prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz przesyłanie tych danych wnioskami portalowymi w celu aneksowania zmian do umowy w terminie do 31 października 2018 r. pod rygorem usunięcia personelu, uprawnionego do realizacji świadczeń, z „harmonogramu-zasoby” stanowiącego załącznik do umowy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej