Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju AOS i PRO, których termin obowiązywania umowy wygasa z dniem 31 grudnia 2018

26.10.2018

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz profilaktyczne programy zdrowotne, których termin obowiązywania umowy wygasa z dniem 31 grudnia 2018.

Dokumenty będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) w dniach:  30 i 31 października 2018 r. w godzinach od 8.00
do 16.00.