Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Prezesa Agencjii Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

29.10.2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje

 

że w Biuletynie Informacji Publicznej  Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

 

– świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych

– świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie)

– świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub   cewki moczowej

– świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową

– świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni
od dnia jego opublikowania, tj.  do 31 października 2018 roku.”

 

Więcej informacji na stronie AOTMiT: http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-konsultacje-zewnetrzne-20181024/

Źródło: Wydział Spraw Pracowniczych