Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń.

02.11.2018

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń.

Źródło: Wydział Organizacyjny