Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Praca Opolskiego Oddziału w dniu 12 listopada 2018 r.

09.11.2018

polski Oddział Wojewódzki NFZ Informuje, że dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym w pracy Oddziału z wyjątkiem komórki organizacyjnej realizującej zadania związane ze skargami, wnioskami i udzielaniem informacji bieżącej ubezpieczonym (tel. 77 40 20 182)