Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga Świadczeniodawcy ! ! !

14.11.2018

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania propozycji kwoty zobowiązania i warunków finansowania świadczeń na następny okres rozliczeniowy.

 

Powyższe dotyczy następujących umów:

  • PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w zakresie NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ,
  • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA,
  • LECZENIE SZPITALNE,
  • OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ,
  • REHABILITACJA LECZNICZA,
  • LECZENIE STOMATOLOGICZNE,
  • PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE,
  • ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE,
  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE,
  • OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA,

 

Dokumenty będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) w dniach:  22 – 23.11.2018 r. w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Opole, 13.11.2017r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów