Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej

27.11.2018

Rozmowy z lekarzami rodzinnymi w sprawie przedłużenia umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej nadal trwają. Pacjenci nie mają powodu do niepokoju.

Należy podkreślić, że umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo. Na ponad 6 tys. umów w zakresie lekarza POZ blisko 4 tys. umów jest zawartych na czas nieokreślony. Nadal trwają rozmowy z pozostałymi lekarzami, głownie skupionymi w Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Właściwe zabezpieczenie świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. W planie finansowym na rok 2019 na świadczenia POZ zabezpieczono 11,1 mld zł. Od wielu już lat konsekwentnie i odpowiedzialnie Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększa nakłady na POZ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Pacjentów.

Warto podkreślić, że od 2014 roku finansowanie świadczeń w POZ wzrosło o prawie 3,5 mld. zł:

  • w 2015 roku było to wzrost o 1,1 mld zł,
  • w 2016 o 690 mln zł,
  • w 2017 o kolejne 718 mln zł,
  • w 2018 o ok. 937 mln zł.

Podczas spotkania z przedstawicielami Federacji Porozumienie Zielonogórskie MZ i NFZ przedstawiły konkretne propozycje, które pozwolą na dalszy wzrost finansowania POZ w przyszłym roku. Przykładowo, w 2019 roku:

  • Duża praktyka z północnej Polski, która obejmuje opieką ponad 100 tysięcy pacjentów w 10 miejscach i zatrudnia 75 lekarzy może liczyć na 1 469 939 złotych więcej;
  • Średniej wielkości praktyka w jednej z pomorskich gmin zatrudniająca 11 lekarzy, która ma pod opieką ok. 15 tysięcy pacjentów, otrzymałaby dodatkowo 201 678 złotych;
  • W przypadku małej praktyki z województwa lubuskiego, w której trzech lekarzy zapewnia opiekę prawie 7000 pacjentów, wzrost wartości kontraktu wyniósłby 95 944 zł.

Warto również przypomnieć, że w związku z wprowadzanymi aktualnie oraz projektowanymi rozwiązaniami: e-ZLA, e-receptą, e-zleceniem oraz e-skierowaniem w OW NFZ trwa przekazywanie lekarzom POZ środków w łącznej kwocie 50 mln zł. na zakup sprzętu, oprogramowania i niezbędnych szkoleń. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 grudnia.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej