Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie wstrzymania / wycofania leków zawierających substancję czynną Walsartan

27.11.2018

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wstrzymaniu w obrocie i wycofaniu z obrotu niektórych produktów zawierających substancję czynną walsartan, pochodzącą od wytwórcy Mylan Laboratories Limited. Powodem decyzji było wykrycie zanieczyszczenia w substancji czynnej walsartan użytej do produkcji leku.

Lista numerów serii produktów leczniczych wycofanych z obrotu 23 listopada 2018 r.

Lista numerów serii produktów leczniczych wstrzymanych w obrocie 23 listopada 2018 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami