Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

INFORMACJA PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia…

24.12.2013

INFORMACJA
PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2014 r.Żródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=033092