Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja o przekazywaniu danych o liczbie etatów pielęgniarek i położnych. Dotyczy wszystkich świadczeniodawców.

31.12.2018

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w związku z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682) proces zbierania i przetwarzania informacji o ilości etatów pielęgniarek i położnych rozpocznie się na nowo wg. stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku.

Wobec powyższego zgodnie z § 2 ust. 1-3 ww. rozporządzenia wszyscy świadczeniodawcy są zobowiązani do przekazania do Dyrektora właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych informacji, według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku o liczbie pielęgniarek i położnych, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów w terminie do 14 stycznia 2019 roku.