Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zawieszenie pracy oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego

09.01.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że oddział ginekologiczno-położniczy i oddział  neonatologiczny w Powiatowym Centrum Zdrowia SA w Kluczborku zostaje zawieszony z dniem 8 luty 2019r. Jednocześnie informujemy, że OOW NFZ wyraził zgodę na 14 dniowe zaprzestanie działalności oddziału tj.  08.02.2019r. – 22.02.2019r.