Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dot. braku możliwości wprowadzania zmian w systemie rozliczeniowym po dniu 25 stycznia 2019r.

18.01.2019

OOW NFZ przypomina, że dnia 25 stycznia 2019 roku zostanie wykonany zrzut bazy danych na potrzeby analiz związanych z rozliczeniem końcowym umów za rok 2018, stanowiący jednocześnie podstawę do ewentualnego opracowania i przedłożenia świadczeniodawcy – na jego pisemny wniosek – aneksu (ugody rozliczającej za rok 2018).

Mając na uwadze powyższe okoliczności po 25 stycznia 2019 roku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian w systemie rozliczeniowym tutejszego Oddziału NFZ.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej