Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Realizując obowiązek wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki…

14.01.2015

Realizując obowiązek
wynikający z art. 135 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz
umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2015 (stan na
12.01.2015r.)

Wykaz umów format xls

Wykaz umów format pdf

Żródło:Wydział Organizacyjny

Pliki do pobrania