Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie: świadczenia lekarza POZ,…

05.12.2013

Komunikat
dla świadczeniodawców w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w
zakresie: świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ,
pielęgniarki szkolnej, transportu sanitarnego.
DOTYCZY NOWYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW !
Żródło: Wydział Świadczeń i Opieki Zdrowotnej