Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa Potwierdzanie w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób uprawnionych na podstawie decyzji wydanej…

28.11.2013

Informacja prasowa
Potwierdzanie w systemie eWUŚ prawa do świadczeń osób
uprawnionych na podstawie decyzji wydanej przez wójta
(burmistrza, prezydenta) gminy oraz osób ubezpieczonych w innym
niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
Żródło:Biuro Komunikacji Społecznej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5803