Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie spotkania w dniu 15 marca 2019 r. ze świadczeniodawcami

01.03.2019

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do udziału w spotkaniu w dniu 15.03.2019 r. świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej. Tematem przewodnim spotkania będzie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, której przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. wprowadzają zmiany w organizacji udzielania świadczeń w zakresach fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa. W spotkaniu będzie uczestniczyła osoba reprezentująca samorząd zawodowy fizjoterapeutów oraz przedstawiciele OOW NFZ.

Spotkanie odbędzie się w dwóch turach:

o godz. 10.00 dla świadczeniodawców z numerami od 08R/10006 do 08R/20359

o godz. 11.30 dla świadczeniodawców z numerami od 08R/20360 do 08R/81683