Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

05.03.2019

Ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

W dniu 5 marzec 2019 r.  zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Profilaktyczne Programy Zdrowotne  w zakresie:

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI – cena oczekiwana: 12,00 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI – cena oczekiwana: 12,00 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – część genetyczna – cena oczekiwana: 10,50 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – część położniczo – ginekologiczna– cena oczekiwana: 10,50 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – cena oczekiwana: 10,50 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY – cena oczekiwana: 8,50 zł – na terenie województwa opolskiego,
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ– cena oczekiwana: 9,00 zł – na terenie powiatu namysłowskiego, brzeskiego, nyskiego.
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ – cena oczekiwana: 9,00 zł – na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego, kluczborskiego, oleskiego.
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ – cena oczekiwana: 9,00 zł – na terenie powiatu prudnickiego, krapkowickiego, strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, głubczycki.
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ – cena oczekiwana: 9,00 zł – na terenie województwa opolskiego.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowania 5 marzec 2019 r.
 • Składanie ofert do 19 marca 2019 r.
 • Otwarcie ofert – 21 marca 2019 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowania – 24 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2019 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: Profilaktyczne Programy Zdrowotne – PRO).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  link

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 4020134, 77 5495386.

Opole, 5.03.2019 r.

Autor dokumentu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Kontraktowania i Obsługi Umów