Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja Prezesa AOTMiT o udostępnianiu niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu LSZ

15.03.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji informuje  o możliwości udostępniania niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenie szpitalne: choroby układu krwiotwórczego, zatrucia i choroby zakaźne (katalog JGP- grupy S). Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce :” Taryfikacja”

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/

od dnia 14 marca 2019r.

Źródło: Wydział Organizacyjny