Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania ofert

18.03.2019

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1897) a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, przesuwa na dzień 21.03.2019 roku do godziny 16:00 termin składania ofert oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 25.03.2019 roku na godzinę 9:00 dla postępowań nr:

  • 08-19-000024/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • 08-19-000025/PRO/10/1/10.7000.156.02/01
  • 08-19-000026/PRO/10/1/10.0000.156.02/01
  • 08-19-000027/PRO/10/1/10.1210.159.02/01
  • 08-19-000028/PRO/10/1/10.1450.159.02/01
  • 08-19-000029/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • 08-19-000030/PRO/10/1/10.7940.159.02/01
  • 08-19-000031/PRO/10/1/10.4450.159.02/01
  • 08-19-000032/PRO/10/1/10.7940.158.02/01
  • 08-19-000033/PRO/10/1/10.0000.157.02/01