Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na postępowanie 08-19-000025/PRO/10/1/10.7000.156.02/01

20.03.2019

Działając na podstawie § 3 ust 2 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1897) a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu
o Konkursie Ofert, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przesuwa na dzień 22.03.2019 roku do godziny 16:00 termin składania ofert oraz zmienia termin otwarcia ofert na dzień 26.03.2019 roku na godzinę 9:00 dla postępowania nr:

  • 08-19-000025/PRO/10/1/10.7000.156.02/01