Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców

17.04.2019

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii -wykonywanie badań w kierunku zakażenia HIV u kobiet w ciąży

 

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej przyjęty rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz.1756). Standard ten w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego, w części II: „Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowadzania” nie zawiera sformułowania: „zalecane”.

Należy zatem przyjąć, że świadczeniodawca obowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonego w rozporządzeniu, w tym także dwukrotnego badania w kierunku zakażenia wirusem HIV (do 10 tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenie się oraz w okresie pomiędzy 33-37 tygodniem ciąży).